Share/Save/Bookmark

EL og HY

Fra 1. januar 2017 innføres det parkeringsavgift for elbiler i Skedsmo kommune. Skedsmo parkering velger å følge forskriftens hovedregel om betalingsplikt for elektriske kjøretøy (forskrift om vilkårsparkering § 34.) Hydrogendrevne kjøretøy vil fortsatt parkere gratis i Skedsmo kommune, noe som ble endelig vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 18. januar 2017.

Hovedregelen i ny forskrift er at El-biler må betale p-avgift på alle plasser og følgelig blir det ikke skiltet at El-biler må betale.  På plasser hvor det tilbys gratisparkering, må dette skiltes særskilt. Se Vegdirektoratets sider for mer informasjon om elbiler, parkeringsavgift og skilting.

På Stortorget i Lillestrøm tilbyr vi hurtiglading på 2 stk hurtigladere som støtter både CHAdeMO og CCS og fleksilading med 4 ladepunkter. Ladehastighet på fleksiladerne er på inntil 7,4 kW. Man kan betale med ladebrikke, app eller SMS, og driftsoperatør er Grønn Kontakt. For normallading/fleksilading blir man belastet for parkering og medgått ladetid. Brukere av hurtiglader blir ikke belastet for parkering.

Lillestrøm parkering har seks reserverte ladeplasser for Elbil i ByHaven P-hus. Innkjøring fra Voldgt 7-9.  Plassene befinner seg i P2 (i underetasje). Det må løses P-billett på automatene for parkeringen, men det blir ikke belastet noe for medgått strøm. 

Priser for parkering i Byhaven P-hus i P2 (underetasje): Hverdager kl 07-18: kr 15 pr time, øvrig tid: kr 5 pr time. Døgnbillett kr 130.