Vinterregulering - følg med på kjøretøyet ditt!

Det er innføres vinterregulering ulike steder i kommunen fra 1. november.

Skilter blir utplassert fortløpende etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet i forbindelse med vintervedlikeholdet, da parkerte biler på forskjellige steder hindrer brøyting og bortkjøring av snø. Skedsmo Parkering oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå og parkere i strid med skilter/regulering. Vinterregulering opphører når Skedsmo kommune tar ned aktuelle skilter eller senest 1. mai.

Skedsmo Parkerings parkeringskart er nå oppdatert
Kartet viser alle offentlige tilgjengelige plasser i Lillestrøm sentrum og inkluderer således alle offentlige- og private parkeringstilbud. Se kartet her (.pdf)