Share/Save/Bookmark

P-tjenester

Tjenestene tilpasses den enkelte oppdragsgiver, og kan være både avgiftsparkering, kontraktsparkering og parkering på andre vilkår.

Hovedformålet med tjenestene er å oppfylle oppdragsgivernes ønsker, enten behovet er å regulere parkeringen i et bestemt område eller det er økonomisk vinning som er formålet.

Tjenestene skal kjennetegnes av gjennomtenkte løsninger som hindrer usikkerhet hos bilister, og brukervennlige betalingsløsninger. Vår styrke er kvalitet. Dette vil være til fordel også for oppdragsgiverne. Følgende nevnes:

  • Benytter en skiltnorm som betyr mest mulig standardiserte skiltløsninger, slik at det blir størst mulig gjenkjennelsesgrad for de ulike plassene som Skedsmo Parkering AS drifter. Dette kan være med på øke trygghetsfølelsen til bilistene.
  • Ved avgiftsparkering; tilby billettautomater som veksler og tar kort, og hvor man med kort kan betale for faktisk parkeringstid (etterskuddsløsning). I tillegg tilby betaling via mobiltelefonen. Automatene har i tillegg et tiltalende utseende.
  • Parkeringskontroll gjennomføres av trafikkbetjenter med lang erfaring innenfor parkering og / eller med god opplæring. Skal være høy kvalitet på kontrollavgifter som skrives ut. Tjenesten kjøpes blant annet fra morselskapet Lillestrøm Parkering AS som driver offentligrettslig parkeringsvirksomhet og har gjort det i 20 år.
  • Klagebehandling gjøres gjennom innleid hjelp fra morselskapet Lillestrøm Parkering AS, og blir ikke satt bort til andre.
  • Skedsmo Parkering er tilknyttet parkeringsklagenemnda