Share/Save/Bookmark

Om Skedsmo Parkering AS

Selskapet er stiftet med Lillestrøm Parkering AS som 100% eier, med erverv som formål. Hensikten er å kunne tilby privat parkering i konkurranse med private tilbydere. Målet på sikt er et overskudd fra virksomheten i Skedsmo Parkering AS som kan benyttes til å utvikle parkeringstilbudet i Lillestrøm kommune.

Ved at Skedsmo Parkering AS tilbyr privat parkering får mor- og datterselskapet større spredning på sitt virkeområde, og dermed større mulighet til å være med i den utviklingen som skjer innenfor parkering. Dermed øker også muligheten for å være en aktiv tilbyder av parkeringsplasser i sentrumsområder, og dette er svært viktig for anerkjennelsen til selskapene. Ved å levere høy kvalitet vil dette også komme bilistene til gode gjennom tydelige og forutsigbare vilkår for parkering.