Share/Save/Bookmark

Om Skedsmo Parkering AS

Skedsmo Parkering AS er 100% eiet av Lillestrøm Parkering AS. Vi tilbyr parkeringstjenester for private eiendomsbesittere i Lillestrøm og omegn. 


Ved at Skedsmo Parkering AS tilbyr privat parkering får mor- og datterselskapet større spredning på sitt virkeområde, og dermed større mulighet til å være med i den utviklingen som skjer innenfor parkering. Dermed øker også muligheten for å være en aktiv tilbyder av parkeringsplasser i sentrumsområder, og dette er svært viktig for anerkjennelsen til selskapene. Ved å levere høy kvalitet vil dette også komme bilistene til gode gjennom tydelige og forutsigbare vilkår for parkering.