Share/Save/Bookmark

Klage

Klage på ilagt kontrollsanksjon 

Retten til å klage 

Eier eller fører av bilen har rett til å klage over kontrollsanksjon eller inntauing hvis vedkommende mener at ileggelsen ikke er korrekt. I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold. NB: Klagen må fremsettes skriftlig. 


Klagefrist 

Klagen må fremsettes innen 3 uker etter ileggelsen. 
Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. 

Betalingsfristen på 3 uker gjelder selv om man har registrert en klage.

Bilførerens plikter
Bilføreren plikter på sin side å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet. 

Klage besvares kun på henvist link nederst på siden eller pr.post

Klage kan sendes elektronisk til link https://skedsmo.parkerings.info eller QR kode som det er henvist til nederst på kontrollsanksjon. Klage kan også sendes pr post til Skedsmo Parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM.

Ileggelsen må betales innen 3 uker selv om man har registrert en klage.

 Husk!

1. Husk klagefristen på 3 uker 
2. Klagen må fremsettes skriftlig 
3. Husk navn, adresse og ileggelsesnummer 
4. Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon 
5. Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager