Share/Save/Bookmark

Klage

Klage på ilagt kontrollsanksjon 
  • Klage fremsettes elektronisk eller til postadresse: Skedsmo Parkering AS, Storgata 16, 2000 Lillestrøm
  • Husk å påføre saksnummer og registreringsnummer på kjøretøy, samt postadresse for svar på klage
  • Klagefristen er 3 uker fra kontrollsanksjonen ble ilagt